Historie van Taegeuk

 

Na jaren bij Max Sopacua te hebben getraind in Maaseik, was het tijd om op eigen benen te staan. In 1985 werd een taekwondoclub opgericht door Ben Kurvers en Luc Van Immissen. Voor de club werd een toepasselijke naam gezocht en gevonden: TAEGEUK, hetgeen GROOTHEID en EEUWIGHEID betekent. 

Op dinsdag 2 juli 1985 werd de allereerste training gegeven aan een vijftiental leden. Er zou 2 keer per week getraind worden, op dinsdag en donderdag, in sportzaal “de Belder”in Ophoven. Jammer genoeg kon Luc zelden les komen geven i.v.m. zijn boerderij en werd Ben al gauw de enige trainer van de club. Daar het ledenaantal bleef groeien en Ben het prettiger vond om de groep af en toe te splitsen (qua niveau of leeftijd) om zo iedereen voldoende aandacht te kunnen geven, begon Petra (inmiddels ook in het bezit van 1ste Dan) ook met training geven.

Op 1 maart 1986 vond het allereerste clubexamen plaats in Maaseik en dit examen werd afgenomen door Max. Op 12 maart 1988 behaalde Ben zijn trainersdiploma en kon vanaf toen zelf de examens afnemen. Gemiddeld zijn er nu 3 of 4 clubexamens per jaar. 

Petra begon al vrij vlot met het maken van een clubblad. En momenteel ziet dit clubblad, wat zo’n 4 keer per jaar verschijnt, er na de nodige modernisering, steeds professioneler uit. Ook kwam in 1987 een eerste informatieboekje uit. Een 26 pagina’s tellend blad vol met informatie over taekwondo, voornamelijk Koreaanse benamingen en uitleg over allerlei onderdelen van Taekwondo en uitvoering van bepaalde technieken. In 1995 volgde een vernieuwde uitgave en in 2000 volgde weer een verbeterde versie inclusief foto’s. 

Vanaf 1989 assisteerde Marc Verheyen (een van de eerste leden) Ben al regelmatig bij de trainingen. Marc verzorgt nu al vele jaren (samen met Ben) de training op donderdag en ook helpt Nico Bakkers, Petra al verschillende jaren bij het lesgeven aan de allerjongsten van de club. Ben geeft ook nog training op dinsdag en ook deze groep blijft groeien. In 2008 besloten Marc en Nico op zaterdagmorgen nog een extra training te geven. En zo vinden er momenteel 3 trainingen per week plaats, nog steeds in sportzaal “de Belder”. 

Onze club telde in december 1994 meer dan 80 leden! Regelmatig hebben we een ledenstop gehad (bij de kinderen). Al jaren ligt ons ledenaantal tussen de 60 en 70 leden. Dit zijn grotendeels (bijna de helft) kinderen tussen de 6 en 12 jaar, maar het afgelopen jaar kende we ook een groei in het aantal junioren en senioren.  

Een klein groepje van onze leden doet mee aan (sparring)toernooien. 1996 en 1997 waren de topjaren voor wat betreft deelname aan toernooien en dit leverde ons dan ook jaarlijks verschillende titels op. Dit alles leidde ertoe dat wij vanaf 1997 dan ook jaarlijks de kampioenenhulde hebben bijgewoond met een of meerdere leden. Ook deden het afgelopen jaar enkele leden mee aan stijlkampioenschappen. Als gevolg hiervan wordt er vanaf het seizoen 2009/2010 een clubklassement bijgehouden. 

Op 26 januari 1997 hadden we de Open Limburgse voor debutanten en aspiranten in Ophoven. Dit toernooi werd georganiseerd door het Limburgs bestuur in samenwerking met onze club. Het toernooi werd een groot succes en op 31 jan. 1999 en 19 mei 2002 werd dit herhaald. 

In 1998 gingen we voor de eerste keer met 19 leden van onze club naar Maasmechelen om daar deel te nemen aan het Internationale sportkamp. Tot in 2003, toen dit sportweekend voor de laatste keer werd georganiseerd, hebben we jaarlijks met een aantal leden deelgenomen.

In al de jaren hebben we een vriendschappelijk band opgebouwd met Yeung Kinrooi. Getuige hiervan zijn de gezamenlijke trainingen en het bijwonen van de jaarlijkse dagstage van Yeung. Een aantal leden van onze club doet ook jaarlijks mee aan de dagstage van Poom en het afgelopen jaar wordt ook de provinciale training door enkele leden van onze club bijgewoond.

Ook Taegeuk zelf kent een aantal nevenactiviteiten. Zo wordt er jaarlijks een barbecueavond georganiseerd. Een alternatief voor het bezoek van Sinterklaas aan onze club werd gevonden in het houden van een kinderkienmiddag.  De festiviteiten van het 15 jarig bestaan van onze club (in 2000) werden begonnen met een gezamenlijke training met de ouders. En sindsdien is ook deze oudertraining een bijna jaarlijks terugkomende happening. Ook verleend Taegeuk al jaren hun medewerking aan de scholensportdag, zowel in Kinrooi als in Maaseik. 

Begin 2002 zag de website van Taegeuk het eerste licht. Deze werd gemaakt en onderhouden door Ronny Coolen. Een kalender, fotoboek en gastenboek waren de vaste onderwerpen. Ook deze site is vernieuwt, er zijn wat onderwerpen bijgekomen en onlangs (2010) werd het onderhoud hiervan overgenomen door Nico en dit alles resulteerde in de huidige website.  Verschillende leden van onze club behaalden hun scheidsrechtersdiploma (enkele hiervan ook hun tech.scheidsrechtersdiploma) Nico en Petra volgden de initiatorcursus. Ben, Petra en Nico hebben inmiddels hun 3de Dan, Marc 2de Dan en enkele andere leden behaalden 1ste Dan. 

Onze club staat bekend om de goede sfeer in een groep taekwondoka’s, die wekelijks bij elkaar komen om veel te bewegen, veel te leren en veel plezier te hebben in deze gevechtsport. De club staat open voor zowel groot als klein, voor heel gedreven personen die een groot taekwondoka hopen te worden, een zwarte band willen halen, toernooien willen winnen. Maar ook voor diegene die wat meer zelfvertrouwen willen krijgen of juist discipline nodig hebben en bij onze club leren hun energie in goede banen te lijden of voor mensen die graag eens in de week willen sporten.

En ik geloof dan ook dat onze club de betekenis van de naam TAEGEUK na 25 jaar, zeker waar heeft gemaakt !