3 steps-sparring 6de kup = groen band.

 

Voor het behalen van de 6de kup, of groene band moet je 8 stuks 3 steps kunnen uitvoeren.

Dit zowel links als rechts.

Je kunt via de hoofd video, jou band kiezen en dan naar de verschillende 3 steps gaan of klik rechtstreeks op de 3-steps die je wil bekijken.

Hoofdvideo

Driesteps nummer 1

Driesteps nummer 2

Driesteps nummer 3

Driesteps nummer 4

Driesteps nummer 5

Driesteps nummer 6

Driesteps nummer 7

Driesteps nummer 8

 

Succes !!!!