Voettechnieken

 

Zoals al eerder vermeld kenmerkt Taekwondo zich door het veelvuldig gebruik van voettechnieken. Iemand aanvallen door met de voet te trappen heet CHAGI. De meeste van de hierna volgende trappen worden uitgevoerd met APCHOEK of DWITCHOEK. De richting bepaalt de naam.

AP CHAGI = voorwaartse trap

  • buig de knie en trek het been dicht tegen de borst
  • trap snel door het (onderbeen) te strekken
  • gebruik de bal van de voet (tenen omhoog) als raakvlak
 

DHOLLYO CHAGI = halve cirkeltrap
YEOP CHAGI = zijwaartse trap

DWIT CHAGI = achterwaartse trap
NAERYO CHAGI = neerwaartse trap
BANDAE DHOLLYO CHAGI = achterwaarts draaiende trap
MIRREO CHAGI = duwtrap
TWIMYO CHAGI = gesprongen trap (bv. TWIMYO AP CHAGI = een gesprongen voorwaartse trap)

Tijdens de opwarming bij de training worden er een aantal voorbereidende technieken gebruikt zoals:
APCHA OLLIGI = voorwaartse zwaai met gestrekte been
YEOPCHA OLLIGI = zijwaartse zwaai met gestrekte been